Marc De Corte

1974 - Gent (België)

Werk...

Wat zijn bronzen beelden uniek en bij kunstliefhebbers zo gegeerd maken, is de beweging die ze uitstralen. De Corte laat zich graag inspireren door moderne dans, maar er is ook een heel sterke art-nouveau- invloed. Het resultaat zijn gracieuze beelden met balans als voornaamste thema.

Naast een klassieke en meer romantische taal, schuwt De Corte de moderne vraagstukken niet: zijn werken kenmerken zich door afstand en het verlangen naar contact binnen de context van een pandemie, de onafhankelijkheid en sterkte van de vrouw, de zoektocht naar een eigen identiteit in relaties met anderen, en het bewaren van mentaal evenwicht als een van de belangrijkste uitdagingen voor elk sterk bevraagd individu in onze huidige samenleving.

De Corte bewijst in zijn werk dat klassiek en hedendaags perfect kunnen samengaan. Daarom betreurt hij dat werken naar model steeds meer op de achtergrond geraakt binnen de hedendaagse kunstopleidingen. De Corte’s beelden ontstaan uit een zoektocht naar schoonheid, en omdat ze uit zijn hart moeten.

Over Marc De Corte

FIGURATIEVE BELOFTE
Marc De Corte (1974°), één van de kunstenaars van Down to Art, begon met creëren toen hij amper 5 jaar oud was. Zijn ouders hadden snel door dat ze hem meer plezier konden doen met plakband en karton dozen dan met het speelgoed dat erin zat. In 1997 behaalde hij zijn Meestergraad in de Beeldende Kunsten aan Sint Lucas Gent. Sindsdien wijdt hij zich fulltime aan het uitbouwen van zijn eigen beeld(en)taal. Marc heeft altijd een passie gehad voor boeiende mensen en verhalen, ongekende technieken en vergeten kwaliteit. Zijn werken ontstaan uit een boeiende synergie met andere kunstenaars en technisch verfijnde ambachtslui. Deze bouwstenen hielpen hem uitgroeien van de ‘dromer’ uit zijn jeugd tot één van de zeldzame anatomisch-figuratieve beloftes voor de Belgische beeldhouwkunst.

Artistiek cv en pers

"Eenvoudig gezegd kan men stellen dat 'De Mens' het centrale thema is van de beelden van Marc De Corte. Indien men het hierbij zou laten, dan is dit echter een ongeoorloofde simplificatie.

Deze stelling kan men illustreren aan de hand van het volgende beeld: de beelden van Marc zijn als de blik op het wateroppervlak waarin de mens zich spiegelt. Marc De Corte houdt het echter hier niet bij, hij blijft niet aan het wateroppervlak, maar duikt onder in de diepte waardoor het beeld beeft, vervormt en een andere gedaante aanneemt. Het theater van de verschijning wordt doorbroken. Het masker barst en onthult fragmenten van de innerlijke mens.

Hoe zijn deze beelden "geconstrueerd" ?

In de zeer tastbare werken is de afwezigheid van een achtergrond geen gemis, maar versterkt het de kracht van het beeld. De taal van de uitvoering is dynamisch, nerveus en grillig. Het enge, surreële kleurenspectrum en het diffuse licht versterken nog deze indruk. Dit ontkennen van een duidelijk gedefinieerde achtergrond onttrekt de afgebeelde figuren aan elke notie van tijd en ruimte. Ze zweven schijnbaar in het niets. De achtergrond fungeert hier als de grillige en schimmige bune die de afgebeelde figuren nodig hebben en waardoor ze hun intensiteit verkrijgen.

Het contrast is zorgvuldig uitgebalanceerd: een vruchtbaar limiteren ligt in het nadrukkelijk beklemtonen van sprekende delen van de menselijke fysionomie, meestal de oogleden als spiegel van de ziel, of de mond. Ze staan in contrast tot hun omgeving en verwijzen naar het gepsychologiseerde mensbeeld van Marc de Corte. De focus op specifieke anatomische delen betekent ook een vernauwing van de blik van de toeschouwer. Er komt een intensieve dialoog tot stand tussen het kijken en het bekeken worden. Een blik in de ziel van een vreemde die ons toch zo vertrouwd is, de mens als dusdanig. We lijken als toeschouwers toevallige getuigen van gebeurtenissen die ons vertrouwd zijn uit het dagelijkse leven maar waarvan we weten dat zich achter de fassade een diepere ongedefinieerde realiteit bevindt.

In dit contrast van onthullen en verbergen ligt de bron van een bepaald spanningsveld in de getoonde beelden. Het gevoel zich in een zeer fragiele toestand te bevinden en de angst een bepaald evenwicht te verstoren slaan toe. Deze kanon blijft intact: Marc De Corte heeft geen truken nodig: hij is in staat om eenvoudige representaties van complexe bewegingen te creëren die in hun essentie herinneren aan beeldverhalen. We worden hier als toeschouwers getuigen van onszelf."

Oliver Czarnetta - Doctor of Art History - Master in Fine Arts

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief